•  

    

    

   Oferta edukacyjna ZSiPO na rok szkolny 2019/2020:

    

   Szkoły dla młodzieży:

    

   Technikum Organizacji Turystyki w specjalności:

   • Przygotowanie do służby mundurowej
   • Organizacja imprez sportowych i turystycznych
   • Usługi Spa w obiektach turystycznych

   Technikum Żywienia i Usług Turystycznych w specjalności:

   • Manager do spraw gastronomii
   • Barman- barista

   Technikum Technologii Żywienia

   Technik usług kelnerskich

   Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego

    

   Szkoły dla dorosłych:

    

   Szkoły policealne 

   • Technik Masażysta 
   • Technik Kosmetyki
     

   Bezpłatna dwuletnia szkoła dla osób posiadających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym w nowych pracowniach zajęć praktycznych: masażu oraz kosmetycznej z zapleczem socjalnym. Absolwent szkoły będzie mógł znaleźć zatrudnienie w miejscach świadczących usługi z zakresu odnowy biologicznej i medycyny estetycznej (spa, welness) oraz gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, klubach fitness.

    

   Kursy kwalifikacyjne

   • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
   • Kelner (barman)
   • Technik Obsługi Turystycznej
   • Technik Technologii Żywienia
     

   Bezpłatne kursy zawodowe w atrakcyjnych zawodach. Oferta adresowana jest do młodzieży i dorosłych. Warunkiem udziału  w kursach jest wykształcenie minimum podstawowe. Mile widziani są również absolwenci szkół średnich i wyższych! Skończony kurs pozwala zdobyć kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie!