• Plan lekcji

   •  

      PLAN LEKCJI r.szk. 2018/2019                          OD DNIA   09.05.2019 r.
                         
       
      I TŻiUG/TOT   II TŻiUG/TOT    III TŻiUG/TOT          
    PONIEDZIAŁEK                     /j.niemiecki   religia              podstawy dział w turystyce          
    j.niemiecki   j. polski   przyroda          
    religia   j.polski   j.angielski/j. niemiecki          
    fizyka   religia   j.niemiecki/j.angielski          
    j. angielski    j. niemiecki   usługi gastr./  W-F          
    religia   j.angielski   usługi gastr./ W-F          
            religia          
            religia          
                       
                         
    WTOREK techn.gastr./ bezpieczna turystyka mię   zasady żywienia   W-F\geografia turystyczna          
    techn.gastr./ podstawy turystyki   zasady żywienia   HIS          
    procesy techn/podst.turystyki   dział.gospod/geografia tur.   zasady żywienia\W-F          
    procesy techn/geografia turyst   dział.gospod/organiz.impr.   j.polski          
    procesy techn/geografia turyst   technologia gastr./organiz.impr.   j.polski          
    procesy techn/organizacja imprez   przyroda   j.angielski          
    historia   j.angielski   W-F\ organiz.imprez          
    j.angielski   W-F   W-F\ organiz.imprez          
                       
                         
    ŚRODA matematyka   wyposażenie    dział.gospod. w gastr./ --          
    matematyka   przyroda   planowanie żyw/org. imprez          
    informtyka/orgniz.imprez turyst   matematyka    planowanie żyw./j. marketing          
    historia   procesy/podstawy działalności   technologia gastr/ org. imprez           
    podstawy przedsiębiorczości   procesy tech./marketing   technologia gastr./ informacja tur.          
    podstawy przedsiębiorczości   procesy techn./tur. sport   technologia gastr./ informacja tur.          
    geografia   procesy techn.   organiz. produkcji/turystykka spor.          
    geografia   procesy techn.              
                       
                         
    CZWARTEK EDB   procesy tech/obsługa turyst.   j. polski          
    wyposażenie/informatyka   procesy tech/obsługa turyst.   j polski          
    biologia   procesy tech/obsługa turyst.   j.ang.zawodowy          
    j.polski   procesy tech/obsługa inform   matematyka          
    j.polski   procesy tech/obsługa inform   matematyka          
    W-F   psychologia         / obsluga inf          
    \bezpieczna turystyka międzyn.   psychologia         /obsługa inform          
        W-F              
                       
                         
    PIĄTEK matematyka   j. angielski zaw.   procesy technolog/obsł turys          
    j. polski   matematyka   procesy technolog/obsł turys          
    WOK   j.polski   procesy technolog/obsł turys          
    j. angielski zaw.   j. polski   procesy technolog/obsł turys          
    zajęcia z wychowawcą   zajęcia z wychowawcą   procesy technolog/obsł turys          
    chemia   W-F   obsluga kl./          
    W-F       obsluga kl./          
    W-F