• Tekstowa podstrona


   • Termin klasyfikacji i oceniania w roku szkolnym 2019/2020


     

    Lp.

    Terminy

     

     

    Klasy

    Zebrania

    Rady

    Pedagogicznej

    Zakończenie zajęć lekcyjnych

    Terminy wystawiania przewidywanych ocen niedostatecznych, powiadomienie ucznia ustnie oraz rodziców na spotkaniu lub pisemnie

    Wystawienie wszystkich ocen w dzienniku

     

    Terminy składania podań

    o egzamin

     

     

     

     

     

     

     

    Poprawkowy

    Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

    Klasyfi-

    kacyjny

    SEMESTR I ( od 2.09.2019 do 17.01.2020)

    1.

    Klasa

    IV TŻiUG/TOT

    18.12.2019r.

    20.12.2019r.

    18.11.2019r.

    13.12.2019r.

    -

    -

    -

    2.

    Pozostałe klasy               ZSiPO

    15.01.2020r.

    17.01.2020r.

    16.12.2019r.

    10.01.2020r.

    -

    -

    -

    SEMESTR II (od 3.02.2020 do 26.06.2020)

    1.

    Klasy maturalne

    20.04.2020r.

    24.04.2020r.

    20.03.2020r.

    17.04.2020r.

    20.04.20

     

     

    2.

    II TOT

    III TŻiUG

    27.05.2020r.

    29.05.2020r.

    27.04.2020r.

    22.05.2020r.

    27.05.20

     

     

    3.

    Pozostałe klasy

    22.06.2020r.

    26.06.2020r.

    22.05.2020r.

     

    19.06.2020r.

    22.06.20

     

     

     

    Praktyki zawodowe – według kalendarza.

    Terminy egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – ustala dyrektor CKE.

    Terminy egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzian wiad. i umiej. w trybie odwoławczym – ustala Dyrektor ZSiPO.                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                               Zatwierdzam: 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor ZSiPO

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Adam Brodowski