• Tekstowa podstrona

   •  

    HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

    W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

    W LIDZBARKU WARMIŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     

     

    12 września 2019 r.- czwartek  godz. 15.30 

    17 grudnia 2019 r.-wtorek godz. 15.30 

    14 marca 2020 r.-sobota godz. 9.00 

    14 maja 2020 r. -„Dzień otwarty” czwartek od 15.30 do 16.30

    23 maja 2020 r.- sobota godz. 9.00