• Tekstowa podstrona

   •  

    HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

    W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

    W LIDZBARKU WARMIŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

     

     

    12 września 2018 r.- czwartek  godz. 15.30 

    17 listopada 2018 r.-sobota godz. 9.00 

    10 stycznia 2019 r. -„Dzień otwarty” czwartek od 15.30 do 16.30 

    16 marca 2019 r.-sobota godz. 9.00 

    16 maja 2019 r. -„Dzień otwarty” czwartek od 15.30 do 16.30 

    8 czerwca 2019 r.- sobota godz. 9.00