• Wniosek do Bursy Szkolnej

  • Wniosek_BURSA__2020.docx

    

    

   Oferta edukacyjna ZSiPO na rok szkolny 2020/2021:

    

   Szkoły dla młodzieży:

    

   Technikum Organizacji Turystyki w specjalności:

   • Przygotowanie do służby mundurowej

   Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w specjalności:

   •  Prowadzenie firmy cateringowej

   Technik usług kelnerskich w specjalności:

   • Barman- barista

   Technikum Technologii Żywienia

    

   Patrz opis kierunków niżej

    

    

   Szkoły dla dorosłych:

    

   Szkoły policealne 

   • Technik Masażysta 
   • Technik Kosmetyki
     

   Bezpłatna dwuletnia szkoła dla osób posiadających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym w nowych pracowniach zajęć praktycznych: masażu oraz kosmetycznej z zapleczem socjalnym. Absolwent szkoły będzie mógł znaleźć zatrudnienie w miejscach świadczących usługi z zakresu odnowy biologicznej i medycyny estetycznej (spa, welness) oraz gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, klubach fitness.

    

   Kursy kwalifikacyjne

   • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
   • Kelner (barman)
   • Technik Obsługi Turystycznej 

   Bezpłatne kursy zawodowe w atrakcyjnych zawodach. Oferta adresowana jest do młodzieży i dorosłych. Warunkiem udziału  w kursach jest wykształcenie minimum podstawowe. Mile widziani są również absolwenci szkół średnich i wyższych! Skończony kurs pozwala zdobyć kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie!

    

    

    

    

   Technikum Organizacji Turystyki

   Jesteś świetnym organizatorem i sprawnie ogarniasz rzeczywistość? Pasjonują Cię podróże i turystyka? Dynamicznie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy czeka na Ciebie! Podróże w erze globalizacji są coraz łatwiejsze i popularniejsze, więc pracę znajdziesz zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo w podbijaniu świata pomoże Ci w tym znajomość branżowego angielskiego, którego nauczysz się u nas.

   Zdobywane umiejętności:

   ·      projektowania imprez i usług turystycznych;

   ·      zamawiania imprez i usług turystycznych;

   ·      prowadzenia informacji turystycznej;

   ·      obsługi klientów korzystających z usług turystycznych;

   ·      umiejętność rozliczania usług i imprez turystycznych.

    

    

   Technikum  Żywienia i Usług Gastronomicznych

   Jesteś zainteresowany sztuką kulinarną? Lubisz smacznie zjeść? Zajęcia teoretyczne i praktyczna nauka zawodu prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonej kadry pedagogicznej w specjalistycznych pracowniach szkolnych: technologii gastronomicznej, warsztatach szkolnych oraz w zakładach przemysłu spożywczego, placówkach żywienia i restauracjach. Dodatkowo masz szanse zdobyć umiejętności w trakcie stażu zawodowego we Francji.

   Zdobywane umiejętności:

   ·        oceniania jakości produktów i żywności i jej przechowywania;

   ·        obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

   ·        obsługi sprzętu gastronomicznego;

   ·        przygotowania i wydawania dań;

   ·         organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;

   ·        planowania żywienia i wykonywania usług gastronomicznych.

    

    

    

   Technik usług kelnerskich

   W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój branży hotelarskiej i gastronomicznej, co przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.  Technik usług kelnerskich  może dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach. Praca w zawodzie technik usług kelnerskich daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Technik usług kelnerskich pracuje w ciągłym kontakcie z ludźmi, poznaje zwyczaje i kulturę różnych narodów, pogłębia umiejętności językowe. Fachowa obsługa ma ogromny wpływ na renomę zakładu gastronomicznego, dlatego też właściciele restauracji wciąż poszukują profesjonalnych techników usług kelnerskich.

   Zdobywane umiejętności:

    ·        obsługi konsumenta;

   ·        planowania i sporządzania karty menu;

   ·        rezerwacji usług gastronomicznych;

   ·        rozliczania kosztów zamówienia;

   ·        przygotowania sal okolicznościowych, konferencyjnych i stosowania technik nakrywania stołu.

    

   Technikum Technologii Żywienia


   Interesuje Cię żywienie człowieka? Lubisz chemię czy biologię?  Może powinieneś pomyśleć o tym kierunku? Technicy technologii żywności pracują np. w zakładach przemysłu spożywczego czy laboratoriach.

    

   Zdobywane umiejętności:

   ·   oceniania jakościowej wyrobów;

    ·   sporządzanie nowych receptur lub modyfikacja już istniejących;

    ·    poznawanie procedur dotyczących wprowadzania poszczególnych produktów na rynek i tworzenia dokumentacji.