• Oferta edukacyjna ZSiPO na rok szkolny 2020/2021

     • Szkoły dla młodzieży:

       

      Technikum Organizacji Turystyki w specjalności:

      • Przygotowanie do służby mundurowej

      Technikum Żywienia i Usług Turystycznych w specjalności:

      •  Prowadzenie firmy cateringowej

      Technik usług kelnerskich w specjalności:

      • Barman- barista

      Technikum Technologii Żywienia

       

      Szkoły dla dorosłych:

       

      Szkoły policealne 

      • Technik Masażysta 
      • Technik Kosmetyki

      Pragniemy przypomnieć, że na naszej stronie działa rekrutacja online, a wniosek do bursy szkolnej można pobrać w zakładce Nasz Profil!

      Seredecznie zapraszamy!

     • Harmonogram matur w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych

     • Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

       

      Część pisemna egzaminu maturalnego:

      Zdający na egzamin zgłaszają się pół godziny wcześniej!

      8  czerwca 2020 - poniedziałek

      godzina 9:00 – język polski – pp

      godzina 14:00 – język polski – pr

       

      9 czerwca 2020 - wtorek

      godzina 9:00 – matematyka -pp

       

      10 czerwca 2020 - środa

      godzina 9:00 – język angielski -pp

      godzina 14:00 – język angielski- pr

       

      16 czerwca 2020 - wtorek

      godzina 14:00 – wiedza o społeczeństwie –pr

       

      18 czerwca 2020 - czwartek

      godzina 9:00 – język niemiecki -pp

       

      19 czerwca 2020 - piątek

      godzina 9:00 – geografia - pr

       

      24 czerwca 2020 - środa

      godzina 14:00 – historia – pr

       

      pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony

       

      Na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja znajduje się pełny harmonogram.

       

     • Drodzy abiturienci Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych,

     • 24 kwietnia 2020 r. miał być dla Was i wszystkich członków społeczności naszej szkoły dniem szczególnym. To dziś mieliśmy spotkać się na uroczystym apelu, podczas którego wybrzmiałby ostatni dzwonek dedykowany właśnie Wam. Niestety, w wyniku nieoczekiwanych okoliczności, ten ostatni dzwonek nie wybrzmi. Nie oznacza to jednak, że pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, a także Wasi młodsi koledzy zamierzają, podobnie jak dzwonek, milczeć. Przeciwnie! Głośno i wyraźnie komunikujemy, że w tym szczególnym dniu o Was pamiętamy i dziękujemy za czas spędzony w szkole. Przebywać z Wami i wspólnie pracować, było dla nas przyjemnością. Życzymy, żeby wszystkie Wasze plany zawodowe i osobiste zostały zrealizowane, a Fortuna sprzyjała Wam na każdym etapie życia. Pamiętajcie, że drzwi naszej szkoły są dla Was zawsze szeroko otwarte.

      Adam Brodowski, Dyrektor,

      Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

      Oraz cala społeczność uczniowska ZSiPO

     • Życzenia na ten trudny czas

     • Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Szczególnie radosnego, wiosennego nastroju mimo braku możliwości spotkań z rodziną czy przyjaciólmi.  Wesołego "Alleluja". 

      Jeszcze będzie dobrze...